กรมศิลปากร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมศิลปากร 150,629.52159,719.00-6.0 %0.05,095.16814.5084.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน10,497.231,789.6083.0 %5.0487.4071.6285.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชฌิมาวาส5,628.33155.0097.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก13,598.9115,231.00-12.0 %0.0526.69216.0059.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร10,009.749,473.995.4 %2.5965.38212.9977.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น16,596.711,357.3491.8 %5.0508.3761.6087.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม14,575.322,814.0080.7 %5.0459.97118.4774.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา19,256.067,018.7663.6 %5.0656.18247.6262.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี8,418.101,362.1583.8 %5.0294.14210.3428.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร9,748.714,104.0057.9 %5.0582.3736.5293.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่13,728.3814,270.00-3.9 %0.02,193.8361.5697.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา7,983.511,121.0086.0 %5.01,172.611.0099.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง12,746.045,343.9158.1 %5.0436.0154.4387.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช10,622.737,296.0031.3 %5.0840.1536.0695.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน14,435.492,262.4084.3 %5.0951.2882.5591.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า8,433.851,085.0087.1 %5.01,239.53305.4975.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง18,862.4515,088.9920.0 %5.01,328.65154.9988.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี9,975.883,877.0061.1 %5.0230.6873.8968.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร42,634.32115,231.00-170.3 %0.01,394.4357.0095.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี32,227.449,180.2071.5 %5.0941.86656.8930.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์8,881.531,417.0084.0 %5.0259.3525.0290.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช9,841.751.00100.0 %5.0718.622.8599.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี8,975.644,604.0048.7 %5.0548.3338.8692.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย16,032.894,169.3474.0 %5.0647.01114.0082.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์5,690.81610.0089.3 %5.079.63134.69-69.1 %0.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด11,458.267,836.0031.6 %5.01,987.7533.5798.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี11,466.722,753.0076.0 %5.0391.3787.0077.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง15,346.7520,873.00-36.0 %0.02,919.2585.6797.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี9,839.171,609.0083.6 %5.0256.370.9099.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา 12,112.332,639.4978.2 %5.0393.2418.2395.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล6,775.123,917.1142.2 %5.0131.1655.0158.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์21,623.6716,965.0021.5 %5.02,576.50269.3089.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี11,065.3713,836.00-25.0 %0.0430.3449.9488.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์10,974.793,695.1766.3 %5.01,230.23272.9077.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย9,688.343,651.6062.3 %5.0441.451.0099.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป15,025.6622,000.00-46.4 %0.028,744.09114.0099.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี8,381.87507.0094.0 %5.0284.0448.6282.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี11,100.433,329.5970.0 %5.02,288.4557.0097.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง14,190.6314,124.350.5 %0.5727.98110.0084.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก11,665.962,310.6080.2 %5.0856.22169.9580.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย สุพรรณบุรี8,302.451,676.8879.8 %5.0209.8878.9462.4 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี11,452.4427,508.59-140.2 %0.0563.31109.2580.6 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา7,658.347,500.002.1 %1.01,282.452.8599.8 %5.0
หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 217,497.9813,426.80-79.1 %0.05,319.750.90100.0 %5.0
หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์6,689.341,934.5371.1 %5.0670.090.9599.9 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี7,999.051,625.0079.7 %5.05,358.99129.9297.6 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี5,795.202,908.4049.8 %5.0575.630.9599.8 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช18,921.9265,070.00-243.9 %0.0709.52270.0061.9 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่6,318.265,717.719.5 %4.5180.721.0099.4 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตรัง8,444.095,772.9931.6 %5.01,177.9434.6397.1 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ยะลา7,632.551,894.9975.2 %5.0764.53185.8975.7 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สงขลา8,114.193,348.0158.7 %5.01,165.6131.3097.3 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พะเยา7,231.451,062.8285.3 %5.0305.0414.2595.3 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อุบลราชธานี7,081.262,359.9066.7 %5.09,511.6136.4099.6 %5.0
หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา 3,253.781,716.0047.3 %5.056,554.8472.5299.9 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ6,954.892,000.0071.2 %5.0187.981.9099.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ 5,638.324,863.6013.7 %5.018,648.81244.5598.7 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา4,927.822,456.0050.2 %5.03,205.35109.2596.6 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง2,374.043,186.00-34.2 %0.017,096.711.95100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม5,100.963,662.0028.2 %5.019,178.5552.3199.7 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา2,856.332,560.0010.4 %5.08,703.530.95100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติชลบุรี 7,008.894,506.9035.7 %5.0360.820.9099.8 %5.0
หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช3,424.772,740.1320.0 %5.034,556.3936.1199.9 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี8,685.326,018.2030.7 %5.01,252.44119.4090.5 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี4,117.756,560.00-59.3 %0.023,419.011.90100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่4,969.1511,370.29-128.8 %0.0595.78139.8276.5 %5.0
รวม 839,197 702,074 16.34 % 277,771 6,841 97.54 %