สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ134,002.84196,000.00-46.3 %0.06,120.70588.4090.4 %5.0
รวม 134,003 196,000 -46.27 % 6,121 588 90.39 %