สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี163,559.80105,282.0035.6 %5.05,754.881,585.9472.4 %5.0
รวม 163,560 105,282 35.63 % 5,755 1,586 72.44 %