สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ205,791.09337,152.00-63.8 %0.08,643.92763.9591.2 %5.0
รวม 205,791 337,152 -63.83 % 8,644 764 91.16 %