สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา94,407.6751,000.0046.0 %5.05,245.24253.9795.2 %5.0
รวม 94,408 51,000 45.98 % 5,245 254 95.16 %