กองบัญชาการกองทัพไทย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองบัญชาการกองทัพไทย 3,549,363.502,975,307.0016.2 %5.070,802.0658,564.5317.3 %5.0
รวม 3,549,364 2,975,307 16.17 % 70,802 58,565 17.28 %