กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 257,225.19213,963.1616.8 %5.07,274.441,548.1778.7 %5.0
รวม 257,225 213,963 16.82 % 7,274 1,548 78.72 %