กรมอนามัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอนามัย 240,105.88163,000.0032.1 %5.08,018.591,633.1479.6 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพฯ55,031.6441,000.0025.5 %5.0402.75548.32-36.1 %0.0
รวม 295,138 204,000 30.88 % 8,421 2,181 74.10 %