กรมโรงงานอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 149,372.56143,162.004.2 %2.07,118.111,735.8175.6 %5.0
รวม 149,373 143,162 4.16 % 7,118 1,736 75.61 %