กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 126,670.1292,000.0027.4 %5.05,839.30507.0991.3 %5.0
รวม 126,670 92,000 27.37 % 5,839 507 91.32 %