สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 113,187.10120,910.00-6.8 %0.05,829.92516.6491.1 %5.0
รวม 113,187 120,910 -6.82 % 5,830 517 91.14 %