กรมธนารักษ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมธนารักษ์147,156.1695,949.8034.8 %5.06,652.241,318.1680.2 %5.0
สำนักกษาปณ์54,547.2740,081.0026.5 %5.014,191.88851.9794.0 %5.0
สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน11,027.999,098.0017.5 %5.03,184.64455.3085.7 %5.0
สำนักบริหารเงินตรา8,773.336,746.0023.1 %5.02,547.311,297.6049.1 %5.0
สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน13,581.1813,000.004.3 %2.06,203.04360.3094.2 %5.0
รวม 235,086 164,875 29.87 % 32,779 4,283 86.93 %