สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ376,709.56328,607.8412.8 %5.07,202.534,423.1638.6 %5.0
รวม 376,710 328,608 12.77 % 7,203 4,423 38.59 %