สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ201,963.03113,003.0044.0 %5.05,845.56709.3587.9 %5.0
รวม 201,963 113,003 44.05 % 5,846 709 87.87 %