ราชบัณฑิตยสถาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
ราชบัณฑิตยสถาน92,654.7830,000.0067.6 %5.04,785.62183.0796.2 %5.0
รวม 92,655 30,000 67.62 % 4,786 183 96.17 %