สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน132,216.97220,075.00-66.4 %0.06,846.091,766.3874.2 %5.0
รวม 132,217 220,075 -66.45 % 6,846 1,766 74.20 %