กรมบัญชีกลาง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมบัญชีกลาง212,592.77369,000.00-73.6 %0.09,253.621,007.7389.1 %5.0
รวม 212,593 369,000 -73.57 % 9,254 1,008 89.11 %