กรมสรรพากร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสรรพากร 456,084.44659,643.13-44.6 %0.013,712.252,688.3080.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.06,815.89340.9195.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 217,668.3015,978.009.6 %4.53,931.86500.7287.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 336,588.9910,624.8371.0 %5.06,141.56437.6692.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 112,725.224,018.3268.4 %5.02,957.05244.4491.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1018,981.2816,167.0014.8 %5.04,579.61416.0090.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1122,422.6919,931.2811.1 %5.02,807.14414.0085.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1216,524.8516,569.62-0.3 %0.02,929.24224.2792.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1332,792.0723,518.1228.3 %5.03,380.50203.9094.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1421,572.6618,940.6212.2 %5.03,810.09306.2792.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15 14,694.1612,849.6212.6 %5.03,190.83264.0091.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1612,741.789,826.0022.9 %5.02,691.71451.9083.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1714,362.531,091.2692.4 %5.02,965.11262.0091.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1832,231.2126,000.0019.3 %5.03,140.34226.0092.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1929,181.4743,846.30-50.3 %0.03,249.77450.0086.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 227,261.3924,164.8711.4 %5.03,943.80133.0096.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2015,818.0012,257.0022.5 %5.02,585.15416.0083.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2128,634.7327,481.674.0 %2.06,103.99864.5085.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,700.66250.7695.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2327,270.328,420.0069.1 %5.03,406.21465.3086.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2427,775.9513,471.8151.5 %5.04,766.42411.2591.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2528,871.9818,389.0036.3 %5.04,602.65475.7289.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2616,712.349,135.0045.3 %5.04,318.89602.0086.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2725,773.3019,890.0022.8 %5.03,854.24769.5080.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2832,474.5829,530.009.1 %4.53,891.24407.5089.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2917,017.3512,721.0025.2 %5.02,482.08244.5990.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 325,078.6416,615.9233.7 %5.06,534.25274.5595.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3021,098.8818,845.0010.7 %5.03,386.51342.0089.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 432,037.2018,154.4943.3 %5.04,158.090.95100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 533,539.3725,819.2023.0 %5.03,852.0957.0098.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 629,560.7029,788.90-0.8 %0.03,632.22112.0096.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 723,040.0720,326.0011.8 %5.04,244.88454.0089.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 827,481.6121,919.0420.2 %5.04,149.84526.0087.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 920,525.1211,814.3242.4 %5.03,739.53376.0089.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 17,014.643,803.4445.8 %5.0444.8133.2592.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 29,045.656,529.8427.8 %5.0390.0742.7589.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองสาน10,041.143,322.8466.9 %5.0416.7073.8282.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง6,041.902,761.8454.3 %5.0425.5168.4083.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดินแดง6,903.165,638.0018.3 %5.0474.11114.0076.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดุสิตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0393.6073.9781.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตลิ่งชัน7,888.821,069.0086.4 %5.0511.3776.0085.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 16,452.863,142.8451.3 %5.0312.11101.9067.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 25,911.832,377.3659.8 %5.0362.7395.9573.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกน้อย5,728.833,350.4441.5 %5.0406.2771.2582.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกใหญ่6,745.143,943.0041.5 %5.0408.3576.0081.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกะปิ8,151.266,277.5623.0 %5.0511.70109.2578.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางขุนเทียน8,258.824,143.8449.8 %5.0564.1468.4087.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเขน8,078.485,124.4436.6 %5.0416.1751.6787.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคอแหลม7,638.471,835.2076.0 %5.0488.3985.5082.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีสาขาบางแค6,615.341,700.0074.3 %5.0402.34142.5064.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซื่อ8,849.617,521.4415.0 %5.0433.0238.0091.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางนา7,992.951,172.0085.3 %5.0428.1376.0082.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลัด6,506.913,582.4444.9 %5.0394.03114.0071.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 17,048.835,272.0025.2 %5.0367.911.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 28,218.296,552.0020.3 %5.0423.350.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 38,392.322,135.8474.6 %5.0482.1176.1084.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงกุ่ม8,667.565,529.2036.2 %5.0397.3238.0090.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 15,315.18876.4483.5 %5.0514.720.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 26,727.573,901.0042.0 %5.0625.52112.0382.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประเวศ7,768.661,518.0080.5 %5.0516.0276.0085.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 17,490.123,337.0055.4 %5.0358.0436.9189.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0308.0959.8480.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาไทไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0373.911.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระโขนง7,116.975,615.0021.1 %5.0300.45142.5052.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0272.5577.7171.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 26,406.002,181.8465.9 %5.0349.4837.5889.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาษีเจริญ5,517.221,277.0076.9 %5.0363.94114.0068.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามีนบุรี8,043.474,540.0043.6 %5.0452.1995.0079.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายานนาวาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0396.9268.4082.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 17,449.853,733.0049.9 %5.0331.101.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 24,595.77935.8479.6 %5.0273.8347.1782.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษฏร์บูรณะไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0427.0885.5080.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดกระบัง7,475.566,722.8410.1 %5.0406.5795.0076.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดพร้าว6,494.981,804.0072.2 %5.0437.37183.6958.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทองหลาง7,867.818,106.00-3.0 %0.0480.68152.0068.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนา7,944.284,752.0040.2 %5.0412.2036.9191.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนหลวง6,634.554,128.0037.8 %5.0420.4838.0091.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัมพันธวงศ์5,757.842,091.0063.7 %5.0328.0885.5073.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสาทร7,459.343,968.4446.8 %5.0487.8276.0084.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแขม8,854.462,740.0069.1 %5.0459.92142.5069.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจอก6,267.542,933.0053.2 %5.0422.71142.5066.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลักสี่5,929.303,714.0037.4 %5.0430.5876.0082.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 16,556.853,514.0046.4 %5.0430.9776.0082.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 29,885.947,543.8423.7 %5.0294.7076.0074.2 %5.0
รวม 1,518,295 1,384,464 8.81 % 166,386 18,377 88.95 %