สำนักงบประมาณ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงบประมาณ290,009.31234,000.0019.3 %5.08,681.442,736.2468.5 %5.0
รวม 290,009 234,000 19.31 % 8,681 2,736 68.48 %