กรมสรรพสามิต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสรรพสามิต212,973.22387,000.00-81.7 %0.08,343.766,298.8724.5 %5.0
รวม 212,973 387,000 -81.71 % 8,344 6,299 24.51 %