สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ327,233.28651,000.00-98.9 %0.012,514.742,173.6082.6 %5.0
รวม 327,233 651,000 -98.94 % 12,515 2,174 82.63 %