กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ151,663.1734,000.0077.6 %5.05,267.12365.6593.1 %5.0
รวม 151,663 34,000 77.58 % 5,267 366 93.06 %