กรมพลศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพลศึกษา567,608.19437,287.0023.0 %5.05,579.79815.4785.4 %5.0
รวม 567,608 437,287 22.96 % 5,580 815 85.39 %