กรมการข้าว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการข้าว181,820.95114,743.0036.9 %5.06,477.146,597.39-1.9 %0.0
รวม 181,821 114,743 36.89 % 6,477 6,597 -1.86 %