สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์156,938.83111,200.0029.1 %5.07,518.322,669.1964.5 %5.0
สป.พม. สาขาตึก ซีพี14,649.8012,390.0015.4 %5.04,658.921,260.1173.0 %5.0
รวม 171,589 123,590 27.97 % 12,177 3,929 67.73 %