กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ183,441.00166,800.009.1 %4.58,331.261,603.4680.8 %5.0
นิคมร้างตนเองบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์10,665.122,354.0077.9 %5.0504.49241.6152.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี3,206.962,896.709.7 %4.5778.59395.0149.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองกิ่วลม จังหวัดลำปาง3,147.863,004.514.6 %2.08,140.34401.8595.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์3,036.021,345.0055.7 %5.0455.51118.4474.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี10,455.342,174.0079.2 %5.0783.2616.3197.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม่4,127.34906.2078.0 %5.01,131.3728.5097.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น3,876.883,957.00-2.1 %0.0897.70122.1386.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส จังหวัดสระแก้ว3,258.891,735.0046.8 %5.0691.37140.6779.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองควนขนุน จังหวัดพัทลุง3,130.642,407.0023.1 %5.0341.10376.94-10.5 %0.0
นิคมสร้างตนเองคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร3,102.742,304.4925.7 %5.0454.3916.8196.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี2,709.122,060.0024.0 %5.0435.38259.3540.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์7,605.343,490.0054.1 %5.0711.13187.2073.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง3,183.473,247.00-2.0 %0.0616.48455.4326.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรี2,922.943,471.00-18.8 %0.0639.98338.4647.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี3,140.398,212.00-161.5 %0.0763.75170.1977.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์4,650.551,980.0057.4 %5.0944.09173.5081.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง จังหวัดพังงา4,154.021,623.0060.9 %5.0749.79283.5262.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร3,336.703,244.002.8 %1.0662.56271.9559.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน จังหวัดพิษณุโลก1,041.945,776.60-454.4 %0.01,104.61289.6573.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองเทพา จังหวัดสงขลา3,316.152,315.1030.2 %5.0915.53500.2545.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองธารโต จังหวัดยะลา2,681.44335.4987.5 %5.0429.67344.2819.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 2,866.062,189.0023.6 %5.0614.34475.5922.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก3,085.8332,764.00-961.8 %0.0433.85197.0054.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองเบตง จังหวัดยะลา2,879.571,110.0061.5 %5.0796.721,180.99-48.2 %0.0
นิคมสร้างตนเองปราสาท จังหวัดสุรินทร์3,080.551,031.0066.5 %5.0818.04939.55-14.9 %0.0
นิคมสร้างตนเองปากจั่น จังหวัดระนอง2,935.441,966.1933.0 %5.0666.18326.2051.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี3,363.264,262.00-26.7 %0.0675.37427.8836.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี2,893.121,860.0035.7 %5.0460.43379.8017.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา3,292.834,075.99-23.8 %0.0638.78219.2565.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดสตูล7,845.392,534.0067.7 %5.0768.70415.5045.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองพิมาย จังหวัดนครราชสีมา3,406.892,453.0028.0 %5.0629.87506.1319.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 4,139.572,281.0044.9 %5.0548.54446.5518.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ จังหวัดสงขลา3,785.393,685.002.7 %1.0820.33346.3557.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี4,318.494,078.005.6 %2.5596.99217.9563.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี2,998.292,611.0012.9 %5.0405.64261.9335.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา3,170.712,592.3618.2 %5.02,380.44594.3075.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ 3,517.373,745.00-6.5 %0.0727.95366.5749.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำอูน จังหวัดสกลนคร822.111,200.00-46.0 %0.0588.56204.0165.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์931.435,948.27-538.6 %0.0486.55470.533.3 %1.5
นิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหมจังหวัดสุรินทร์ ในพระบรมราชานุเคราะห์16,194.955,676.6964.9 %5.0799.19624.0021.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส2,993.352,270.0024.2 %5.0597.15575.003.7 %1.5
นิคมสร้างตนเองสุคิริน จังหวัดนราธิวาส3,235.512,029.0037.3 %5.0917.96665.0027.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี 2,915.155,068.33-73.9 %0.0498.20289.7541.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกาญจนบุรี3,733.872,668.8928.5 %5.01,027.84480.1553.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร3,010.004,700.96-56.2 %0.0756.66228.8069.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย5,994.562,138.8264.3 %5.02,068.66610.1570.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่7,767.94410.3394.7 %5.02,650.75424.1184.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก3,847.161,545.0059.8 %5.01,015.34250.6775.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน3,675.424,328.79-17.8 %0.0726.52166.8777.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา3,379.55916.0072.9 %5.0901.8185.8290.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพิษณุโลก1,369.772,929.00-113.8 %0.0765.24837.52-9.4 %0.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบุรี3,077.802,873.276.6 %3.0568.09353.1337.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์2,738.992,167.5020.9 %5.0590.86224.5162.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่78,019.681,549.0098.0 %5.030,754.25315.3599.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,565.211,258.0072.4 %5.01,825.51908.2350.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี3,513.582,644.3324.7 %5.0469.80397.5215.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำปาง3,250.842,864.0011.9 %5.0876.21152.0182.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน2,844.852,423.0014.8 %5.0525.29190.8663.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี3,696.95833.0077.5 %5.0434.41261.6639.8 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก 14,086.5810,031.0028.8 %5.01,922.63272.6785.8 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี28,678.1024,766.9213.6 %5.01,506.51704.0953.3 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง 14,868.6611,120.5225.2 %5.01,649.32569.4565.5 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี17,097.4216,932.001.0 %0.5902.18309.0965.7 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา 16,553.874,711.3871.5 %5.03,337.76408.5087.8 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์12,466.7422,026.00-76.7 %0.01,920.50538.3972.0 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ 8,063.148,423.53-4.5 %0.02,580.09680.9473.6 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช16,240.6110,520.4635.2 %5.03,026.41339.6588.8 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง 18,208.006,472.0064.5 %5.02,677.22689.9274.2 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน8,715.616,748.2022.6 %5.03,525.78499.6785.8 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี 21,058.4116,711.5320.6 %5.01,419.11510.0864.1 %5.0
รวม 665,385 495,781 25.49 % 116,777 28,275 75.79 %