กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว577,538.5654,505.0090.6 %5.05,223.351,298.5675.1 %5.0
ศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ จ.ชลบุรี41,001.1212,961.7568.4 %5.02,428.85350.0085.6 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย 6,094.747,798.05-27.9 %0.02,857.92913.8068.0 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จ.ลำพูน11,766.668,851.4424.8 %5.01,693.84368.0378.3 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี24,749.8113,978.0043.5 %5.01,031.42311.6069.8 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ6,307.548,474.40-34.4 %0.02,482.13937.9162.2 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา6,417.087,838.00-22.1 %0.02,524.93282.8088.8 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง55,713.9314,291.7474.3 %5.02,926.541,377.9352.9 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา6,773.8218,454.90-172.4 %0.02,391.71388.7183.7 %5.0
รวม 736,363 147,153 80.02 % 23,561 6,229 73.56 %