กรมชลประทาน (สามเสน)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมชลประทาน (สามเสน)296,373.25603,905.00-103.8 %0.017,429.863,099.2082.2 %5.0
กรมชลประทานปากเกร็ด77,794.78341,000.00-338.3 %0.030,397.7931,677.60-4.2 %0.0
รวม 374,168 944,905 -152.53 % 47,828 34,777 27.29 %