กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์94,007.4439,847.0057.6 %5.05,445.341,034.3281.0 %5.0
รวม 94,007 39,847 57.61 % 5,445 1,034 81.01 %