กรมประมง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประมง386,365.69399,549.00-3.4 %0.012,505.365,808.3153.6 %5.0
รวม 386,366 399,549 -3.41 % 12,505 5,808 53.55 %