กรมพัฒนาที่ดิน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาที่ดิน214,118.95196,231.008.4 %4.010,010.282,228.7677.7 %5.0
รวม 214,119 196,231 8.35 % 10,010 2,229 77.74 %