กรมวิชาการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิชาการเกษตร464,971.8856,931.0087.8 %5.019,709.20780.0096.0 %5.0
รวม 464,972 56,931 87.76 % 19,709 780 96.04 %