กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร146,798.3078,000.0046.9 %5.05,342.16886.8583.4 %5.0
รวม 146,798 78,000 46.87 % 5,342 887 83.40 %