กรมส่งเสริมการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการเกษตร209,144.19193,157.007.6 %3.58,425.061,488.8082.3 %5.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร1,728.182,224.00-28.7 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 11,566.88822.0047.5 %5.01,287.39ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 3797.98429.0046.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
รวม 213,237 196,632 7.79 % 8,425 1,489 0.00 %