กรมกิจการผู้สูงอายุ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการผู้สูงอายุ176,715.6334,219.9080.6 %5.05,126.42811.8084.2 %5.0
ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรี11,636.2712,568.00-8.0 %0.01,970.02113.9594.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สุงอายุบ้านบุรีรัมย์5,296.274,818.009.0 %4.52,269.570.01100.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง5,204.036,801.00-30.7 %0.02,498.76326.1586.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแค54,077.3431,458.0041.8 %5.01,703.61368.2278.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น15,159.232,768.7281.7 %5.02,461.45196.3892.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม26,295.829,120.0065.3 %5.02,218.99429.8580.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี19,067.707,931.0058.4 %5.01,453.42371.4574.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา10,267.314,724.2254.0 %5.02,930.83543.0081.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา11,515.399,927.6513.8 %5.01,650.47308.5381.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)89,601.257,221.0091.9 %5.04,428.180.01100.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี55,460.0115,205.2272.6 %5.02,629.56581.7077.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต12,051.907,463.0038.1 %5.01,020.06378.0162.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ฯ 49,233.5715,826.0067.9 %5.02,191.99592.2873.0 %5.0
รวม 541,582 170,052 68.60 % 34,553 5,021 85.47 %