กรมกิจการเด็กและเยาวชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน132,905.0573,579.0044.6 %5.05,867.441,663.2971.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร3,151.916,181.00-96.1 %0.0926.69274.0870.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่1,040.222,172.00-108.8 %0.01,496.38206.1586.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี1,228.923,117.00-153.6 %0.03,004.68497.0983.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์1,602.084,161.60-159.8 %0.01,819.63393.2278.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร1,370.082,429.00-77.3 %0.02,014.01713.0164.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น 1,237.073,807.50-207.8 %0.02,259.29436.1880.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี1,214.901,797.00-47.9 %0.01,727.68425.3475.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา1,499.013,119.00-108.1 %0.01,601.22957.8540.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี1,852.223,810.00-105.7 %0.01,853.04704.7662.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท1,100.092,350.20-113.6 %0.01,096.81388.5164.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ1,460.353,488.80-138.9 %0.02,444.79254.9489.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร1,433.671,289.7010.0 %5.01,692.91253.5085.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย1,828.302,481.00-35.7 %0.02,530.221,397.7844.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่1,754.032,808.50-60.1 %0.03,134.55869.3372.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง973.941,172.00-20.3 %0.01,527.48256.5083.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด770.871,520.10-97.2 %0.01,157.02152.7886.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก1,331.172,188.50-64.4 %0.02,767.11341.9587.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก888.281,333.00-50.1 %0.01,043.17295.3571.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม1,390.501,706.00-22.7 %0.01,048.23440.7558.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม998.551,410.41-41.2 %0.01,614.50228.0085.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา1,731.872,582.00-49.1 %0.03,109.21435.1086.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช1,204.982,225.00-84.7 %0.02,162.49362.6883.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์1,949.203,894.00-99.8 %0.02,163.12730.8666.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี1,462.042,737.00-87.2 %0.0676.03272.1359.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส1,119.353,413.00-204.9 %0.01,464.70335.4777.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน1,199.813,180.87-165.1 %0.02,326.11147.7793.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ1,236.722,546.00-105.9 %0.01,435.27527.7763.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์1,287.101,194.007.2 %3.52,211.03180.5091.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี1,143.68248.0078.3 %5.01,166.04371.9768.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์857.93882.00-2.8 %0.01,732.73621.7364.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี1,184.911,777.60-50.0 %0.01,512.54736.5651.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี1,527.664,086.40-167.5 %0.0983.45669.5031.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1,143.361,295.21-13.3 %0.01,289.58220.6882.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา979.382,373.00-142.3 %0.01,763.14121.1093.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา1,055.082,518.00-138.7 %0.01,980.47334.5783.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง1,861.884,066.00-118.4 %0.01,306.25558.3557.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร1,043.402,385.00-128.6 %0.01,476.62536.8963.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก1,134.192,433.50-114.6 %0.02,249.07424.6581.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี1,288.272,946.00-128.7 %0.01,720.60314.3081.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์858.751,983.90-131.0 %0.02,423.10251.0189.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่1,052.952,619.79-148.8 %0.01,765.47224.8987.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต1,295.423,640.00-181.0 %0.0542.94274.1049.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม1,028.002,135.50-107.7 %0.01,587.05312.3080.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร855.286,025.00-604.4 %0.01,435.25783.2745.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,072.83839.0021.8 %5.02,430.37724.0770.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร1,114.741,060.004.9 %2.01,417.30458.0067.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา1,936.811,395.8027.9 %5.01,483.51350.6776.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด1,486.331,608.00-8.2 %0.02,095.03247.9088.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง1,371.503,173.70-131.4 %0.01,268.16348.9872.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง1,447.382,674.40-84.8 %0.01,310.18882.5032.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี1,367.593,946.00-188.5 %0.01,705.18229.2886.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี1,468.302,383.20-62.3 %0.01,719.76290.3083.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง1,441.173,644.00-152.9 %0.02,426.96532.7478.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน1,399.272,890.60-106.6 %0.01,489.64269.5081.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย678.742,274.32-235.1 %0.02,303.71274.8288.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ1,606.843,446.50-114.5 %0.02,050.06408.5080.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร1,007.321,809.00-79.6 %0.02,118.09532.3774.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา1,753.204,235.50-141.6 %0.01,901.41625.4667.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล1,845.182,979.00-61.4 %0.01,110.32636.5042.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ1,688.554,549.00-169.4 %0.0833.35294.9764.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม855.342,464.20-188.1 %0.0466.89242.4748.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร10,209.493,695.0063.8 %5.0786.33407.1848.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว1,100.192,156.10-96.0 %0.01,840.12736.7360.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี1,435.862,189.00-52.5 %0.01,313.68361.0072.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี1,027.432,320.20-125.8 %0.0648.89237.0763.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย958.913,044.35-217.5 %0.01,765.48315.2182.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี1,148.238.7599.2 %5.01,604.54666.9058.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฏร์ธานี1,427.103,329.50-133.3 %0.02,469.38412.2183.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์986.711,406.00-42.5 %0.01,947.11342.7582.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย2,256.744,096.32-81.5 %0.01,221.19852.6530.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู611.922,940.00-380.5 %0.01,344.98325.2375.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง2,415.752,014.2016.6 %5.0835.88453.3145.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ1,132.282,037.60-80.0 %0.01,236.14329.1873.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี1,723.164,038.38-134.4 %0.02,346.49656.2172.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์879.753,640.00-313.8 %0.01,982.15224.4488.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี993.162,614.80-163.3 %0.01,867.19473.1174.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี1,471.511,228.8016.5 %5.02,724.57728.7673.3 %5.0
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชน จังหวัดศรีสะเกษ3,591.995,711.80-59.0 %0.02,091.72708.7566.1 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2,784.348,702.64-212.6 %0.02,746.931,226.8955.3 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง11,240.8315,734.50-40.0 %0.01,519.10917.8339.6 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดชลบุรี2,343.748,101.00-245.6 %0.01,870.21543.2571.0 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดลำปาง2,404.619,937.00-313.2 %0.02,456.34684.9572.1 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,294.344,606.00-7.3 %0.02,504.48437.6382.5 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดหนองคาย2,210.884,259.00-92.6 %0.01,240.84199.3683.9 %5.0
สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด4,358.207,787.00-78.7 %0.0724.78550.2924.1 %5.0
สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร3,219.4011,258.88-249.7 %0.01,219.32367.9469.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส3,555.075,516.60-55.2 %0.01,531.14293.6680.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่6,192.339,038.16-46.0 %0.03,235.81484.8785.0 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง6,124.1614,576.00-138.0 %0.01,959.43813.7058.5 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด10,846.2312,626.00-16.4 %0.0842.83727.4413.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา3,429.796,562.00-91.3 %0.03,127.8088.0097.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช6,401.1310,240.00-60.0 %0.02,279.63566.7275.1 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย5,019.8110,505.31-109.3 %0.01,295.30866.1533.1 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา3,352.114,835.00-44.2 %0.01,532.62583.8561.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง8,921.7213,463.72-50.9 %0.02,473.87539.5078.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านมหาเมฆ5,721.138,192.00-43.2 %0.0963.47208.2678.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์7,799.7815,819.14-102.8 %0.03,343.01576.7382.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา10,868.9915,366.32-41.4 %0.02,144.09917.1557.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี6,210.549,954.82-60.3 %0.01,092.481,419.37-29.9 %0.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี12,650.7825,441.00-101.1 %0.01,114.9492.0891.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี จังหวัดสระบุรี8,190.619,033.00-10.3 %0.01,682.83921.4745.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี10,971.4514,419.16-31.4 %0.02,588.90548.9278.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน รังสิต15,395.8235,610.00-131.3 %0.01,527.99915.5040.1 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด16,200.2918,499.00-14.2 %0.01,093.08281.6574.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท16,257.3237,325.00-129.6 %0.01,078.210.9599.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช8,329.0615,565.14-86.9 %0.01,318.09659.1050.0 %5.0
สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม จังหวัดกาญจนบุรี1,792.528,217.94-358.5 %0.0602.52712.71-18.3 %0.0
รวม 454,531 652,142 -43.48 % 190,375 53,624 71.83 %