กรมส่งเสริมสหกรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมสหกรณ์130,015.17108,473.0016.6 %5.06,211.382,649.2557.3 %5.0
รวม 130,015 108,473 16.57 % 6,211 2,649 57.35 %