สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 150,443.64141,890.005.7 %2.56,880.483,614.8647.5 %5.0
รวม 150,444 141,890 5.69 % 6,880 3,615 47.46 %