สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ142,896.3961,441.0057.0 %5.05,795.532,329.4359.8 %5.0
รวม 142,896 61,441 57.00 % 5,796 2,329 59.81 %