สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี635,720.63335,152.0047.3 %5.07,702.802,486.4367.7 %5.0
รวม 635,721 335,152 47.28 % 7,703 2,486 67.72 %