สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม152,775.78135,001.0011.6 %5.05,923.72894.3184.9 %5.0
รวม 152,776 135,001 11.63 % 5,924 894 84.90 %