กรมการขนส่งทางบก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการขนส่งทางบก 538,930.13425,981.0021.0 %5.010,457.394,967.1552.5 %5.0
รวม 538,930 425,981 20.96 % 10,457 4,967 52.50 %