กรมท่าอากาศยาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมท่าอากาศยาน106,206.02123,109.00-15.9 %0.05,851.81935.8384.0 %5.0
รวม 106,206 123,109 -15.92 % 5,852 936 84.01 %