กรมทางหลวงชนบท
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทางหลวงชนบท261,256.58223,479.0014.5 %5.09,222.365,165.1944.0 %5.0
รวม 261,257 223,479 14.46 % 9,222 5,165 43.99 %