กรมควบคุมมลพิษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมมลพิษ205,186.67168,059.0918.1 %5.07,308.844,599.7637.1 %5.0
รวม 205,187 168,059 18.09 % 7,309 4,600 37.07 %