กรมป่าไม้
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมป่าไม้ 258,542.69163,277.0036.8 %5.010,866.988,272.8023.9 %5.0
รวม 258,543 163,277 36.85 % 10,867 8,273 23.87 %