กรมทรัพยากรธรณี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรธรณี 123,397.54110,214.0010.7 %5.05,942.482,669.5755.1 %5.0
รวม 123,398 110,214 10.68 % 5,942 2,670 55.08 %