กรมทรัพยากรน้ำ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรน้ำ 135,072.61108,614.0019.6 %5.06,023.78649.3889.2 %5.0
รวม 135,073 108,614 19.59 % 6,024 649 89.22 %