กรมอุตุนิยมวิทยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอุตุนิยมวิทยา 385,887.22283,155.0026.6 %5.05,623.56924.4583.6 %5.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกบัวชุม1,165.02684.0041.3 %5.044.7436.2019.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี1,601.26822.0048.7 %5.082.9343.8947.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี (สอต.ทองผาภูมิ)1,608.01343.0078.7 %5.093.9138.2559.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรี2,402.01981.0059.2 %5.061.6173.17-18.8 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาฉะเชิงเทรา1,846.23397.0078.5 %5.062.1286.58-39.4 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี1,672.09430.0074.3 %5.049.730.9098.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (พัทยา)1,701.911,334.0021.6 %5.028.651.0096.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (แหลมฉบัง)2,582.201.00100.0 %5.031.5924.0024.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี(สอต.เกาะสีชัง)1,672.09754.0054.9 %5.032.7430.008.4 %4.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท2,698.303,666.20-35.9 %0.052.8859.23-12.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตราด2,900.75348.0088.0 %5.063.7273.22-14.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม1,630.32920.0043.6 %5.050.0975.88-51.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์1,874.49874.0053.4 %5.067.972.8595.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์ (สกษ.ตากฟ้า)1,619.66634.0060.9 %5.034.6354.73-58.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปทุมธานี1,670.88350.0079.1 %5.038.4576.00-97.7 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี1,761.46438.0075.1 %5.051.54109.73-112.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี (สอท.กบินทร์บุรี)1,630.76367.0077.5 %5.043.2751.11-18.1 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพระนครศรีอยุธยา1,585.621,075.0032.2 %5.053.7961.92-15.1 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพลิ้ว1,511.991.0099.9 %5.064.8476.00-17.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง2,641.781,520.5042.4 %5.054.831.0098.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี1,508.04938.0037.8 %5.048.7472.13-48.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี1,608.19633.0060.6 %5.055.7666.71-19.6 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว (สอต.อรัญประเทศ)1,593.09876.0045.0 %5.069.2838.4744.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว(กอท.สระแก้ว)1,671.52353.0078.9 %5.053.7236.1832.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี1,602.79604.0062.3 %5.053.8737.6330.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี (สกษ.อู่ทอง)1,511.781.0099.9 %5.058.6469.92-19.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาห้วยโป่ง 1,624.87149.0090.8 %5.046.1471.51-55.0 %0.0
รวม 434,784 302,649 30.39 % 7,074 2,293 67.59 %