สำนักงานสถิติแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานสถิติแห่งชาติ144,595.8481,000.0044.0 %5.07,327.60594.0091.9 %5.0
รวม 144,596 81,000 43.98 % 7,328 594 91.89 %